ಋಜುಯೋಗಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು

Vadiraj+Pranadevaruಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರನ್ನು ಶ್ರೀಸೋದೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

ರಘು Written by:

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.