ನೂರಾರು ಸು(ಕು)ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು!

ಕಲಾವಿದನಿಗೊಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ಚಿತ್ರವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ.  ಫೇಸ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಚಿತ್ರವಿದು. ಇಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೇಗೆ ದೊರಕುತ್ತವೆಯೋ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಜಗತ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸು(ಕು)ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ನೂರಾರು ವ್ಯಕ್ತ್ಗಿಗಳು

 

Mahatma Gandhi, Einstein, Napoleon Bonaparte, Che Guvera, Mao, Fidel Castro, Yaser Arafat, Bruce Lee, Lenin, Charlie Chaplin, Elis Presley, William Shakespeare, Michel Jordan, Abraham Lincoln, Md. Ali, Beethoven, Pele, Moses, Saint Mother Theresa, Pablo Picasso, Nelson Mandela, Bill Clinton, Saddam Husain (Infamous though), Robert Oppen, Adolf Hitler,Mussolini, Alfred Hitchcock, Merlin Monroe. Carl Marks, Isak newton, Bismarck, Confucius, RAbindranath Tagore Sigmund freud, Charles Darwin, Henry Ford, Marlon Brando, Toulouse Lautrec, Bill Gates, Osama Bin Laden, Audrey Hepburn, Margaret Thatcher, Winston Churchill, Luciano Pavarotti, George W. Bush, Liu Xiang, Kofi Annan, Mikhail Gorbachev, Franklin Roosevelt, Steven Spielberg, Salvador Dali, Run Run Shaw, Joseph Stalin, Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Vladimir Putin, Shirley Temple, Vincent Van Gogh, Mike Tyson, Prince Charles, Julius Caesar, Homer, Steven Spielberg, Wolfgang Amadeus Mozart, Otto Von Bismarck, Karl Marx, Ludwig Van Beethoven

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

ರಘು Written by:

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.