Tag: Abburu

September 15, 2013 / / Articles

ಯತಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನುಭಾವರು ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠಮಟ್ಟದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಜಪಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಪೂತಾತ್ಮರಿವರು.  ಇವರ…