Tag: Vijayadasaru

November 13, 2015 / / Songs and Stotras

ಆಯುವೃದ್ಧಿಯಾಗೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬರುವುದು ಕಾಯ ನಿರ್ಮಲಿನಕಾರಣವಾಹುದೊ ಮಾಯಾ ಹಿಂದಾಗುವದು ನಾನಾ ರೋಗದ ಬೀಜ ಬೇಯಿಸಿ ಕಳೆವದು ವೇಗದಿಂದ ನಾಯಿ ಮೊದಲಾದ…

January 6, 2014 / / Articles