ಏಕೆ ಮಲಗಿಹೆ ಹರಿಯೆ?

ಏಕೆ ಮಲಗಿಹೆ ಹರಿಯೆ ಏಸು ಆಯಾಸ
ಜೋಕೆಮಾಡುವ ಬಿರುದು ಸಾಕಾಯಿತೇನೊ ।। ಪ ।।

ತಮನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ತಪಿಸಿ ಮೈ ಬೆವರಿತೊ
ಅಮೃತಮಥನದಿ ಗಿರಿಯು ಅತಿಭಾರವಾಯ್ತೊ
ರಮಣಿಯನು ತರುವಾಗ ರಣರಂಗ ಬಹಳಾಯ್ತೊ
ಅಮರರಿಪುವನು ಸೀಳೆ ಕರ ಸೋತಿತೊ ।। 1 ।।

ಆಕಾಶ ಭೇದಿಸಲು ಆ ಕಾಲು ಉಳುಕಿತೊ
ಕಾಕುನೃಪರನು ಸೀಳಿ ಕರ ಸೋತಿತೊ
ಭೂದೇವಿಯನರಸಿ ಬಳಲಿಕೆಯು ಬಹಳಾಯ್ತೊ
ಲೋಕಭಾರವ ಇಳುಹಿ ಸಾಕುಸಾಕಾಯ್ತೊ ।। 2 ।।

ಚಪಲೆಯರ ಮೋಹಿಸಲು ಉಪಟಳವು ಬಹಳಾಯ್ತೊ
ಅಪವಿತ್ರನಡಗಿಸಲು ಅಧಿಕ ಶ್ರಮವಾಯ್ತೊ
ಕೃಪೆಮಾಡಿ ನೋಡಯ್ಯ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಎನ್ನಕಡೆ
ಕಪಟನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ।। 3 ।।

 

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

​​​ನೀ ಕರುಣದಿಂದ ಪಾಲಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ

ನೀ ಕರುಣದಿಂದ ಪಾಲಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನುನಾಕಾಣೆ ಮನ್ನಿಸುವರ
ಸಾಕಾರಿ ರೂಪ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆ ಸಲಹೊ ಪರಾಕು ಮಾಡದೆ ಎನ್ನನು

ಗುರುಹಿರಿಯರನು ಕಂಡು ದುರುಳತನದಲಿ ನಾನು ಚರಣಕೆರಗದೆ ಪೋದೆನೊ
ಸ್ಮರನಬಾಣಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪರಸತಿಗೆ ಮನಸಿತ್ತು ದುರ್ಗತಿಗೆ ಒಳಗಾದೆನೊ
ವರಸಕಲಸಂಪದವು ಬರಿದೆ ಬಯಸುತೆ ನಿಮ್ಮ ಚರಣವನು ನಾ ಮರೆತೆನೋ
ಪರಮಪೌರುಷನೆ ನಿನ್ನ ಪಾದದೊಲೊಮೆನಗಿತ್ತು ಕರಪಿಡಿದಿ ಕಡೆ ಹಾಯಿಸೈ ||

ಆರು ಮಂಗಗಳೆಂಬ ಕ್ರೂರವೈರಿಗಳಿಂದ ಗಾರಾದೆ ಅವರ ದೆಸೆಗೆ
ಮಾರಿಹಬ್ಬದ ಕುರಿಯು ಮೆಲುವಂತೆ ತಿನುವಂತೆ ತೋರುತಿದೆ ಮತಿಯು ಎನಗೆ
ಘೋರಪಾತಕವೆಂಬ ವಾರಿಧಿಯ ದಾಟಿಸುವ ಚಾರುತರ ಬಿರುದು ನಿನಗೆ
ಮಾರನಯ್ಯನೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳ ಕೇಳಾಡಿ ಕೂಡಿದೆನು ನಿಮ್ಮಡಿಗಳ ||

ಹಲವು ಜನುಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಲುನೊಂದು ಬಾಯಾರಿ ಬಳಲುತ್ತ ತಿರುಗುತಿಹೆನೊ
ಸಲೆ ಉದರ ಪೋಷಣೆಗೆ ತಲೆಹುಳುಕ ನಾಯಂತೆ ಮನೆಮನೆಯ ಅಲೆಯುತಿಹೆನೊ
ಜಲದಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತಿಪ್ಪ ಈ ದೇಹ ನೆಲೆ ಎಂದು ನೆಚ್ಚುತಿಹೆನೊ
ಜಲಜನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು ಪೊಗಳುವೆನೊ ಚೆಲುವ ಹಯವದನ ಕಾಯೋ ||

 
Featured image courtesy : www.framepool.com

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

ಅನ್ನವನಿತ್ತು ಹಂಗಿಸುವರ ಸಹವಾಸ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು?

ಹರಿಪಾದವಿರಲಿಕೆ ಪರದೈವಂಗಳಿಗೆ ಎರಗಲೇಕೆ?
ವರಮಾಣಿಕವಿದ್ದು ಎರವಿನ ಒಡವೆಯ ಬಯಸಲೇಕೆ?

ಪೆತ್ತ ಪಿತನ ಮಾತು ಕಿವಿಯಲಿ ಕೇಳದ ಪುತ್ರನೇಕೆ?
ಚಿತ್ತಪಲ್ಲಟವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಸತಿಯಳ ಸಂಗವೇಕೆ?
ಉತ್ತಮ ಗುರುವನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವ ಶಿಷ್ಯನೇಕೆ?
ಶಕ್ತಿಹೀನನಾಗಿ ಸರ್ವಜನರ ಕೂಡೆ ಕ್ರೋಧವೇಕೆ?

ಭಾಷೆಯ ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪುವ ಪ್ರಭುವಿನೊಳಾಸೆಯೇಕೆ?
ಕಾಸಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಲೋಭಿಯ ಗೆಳೆತನವೇಕೆ?
ವೇಶ್ಯೆಯ ನೆಚ್ಚಿ ತನ್ನ ನಾರಿಯ ಬಿಡುವಂಥ ಪುರುಷನೇಕೆ?
ಹಾಸಿಗೆರಿಯತು ಕಾಲ ನೀಡಲರಿಯದ ಮನುಜನೇಕೆ?

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ದು ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡದ ಮನುಜನೇಕೆ?
ಸನ್ನುತ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೆಚ್ಚರಲಿಯದ ಅರಸನೇಕೆ?
ಅನ್ನವನಿತ್ತು ಹಂಗಿಸುತಿರುವರ ಬಾಳದೇಕೆ?
ಉನ್ನತ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ನೆನೆಯದ ಜನುಮವೇಕೆ?

ಹಾಡು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ 258.6 KB

ಹಾಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾ

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

ಒಂದಕಂಜುವೆ, ಒಂದಕೆ ಅಳುಕುವೆ

ಉರಿಗಂಜೆ ಸಿರಿಗಂಜೆ ಶರಧಿಯ ಭಯಕಂಜೆ
ಹಾವಿಗಂಜೆ ಕತ್ತಿಯ ಧಾರೆಗಂಜೆ
ಒಂದಕಂಜುವೆ, ಒಂದಕಳುಕುವೆ
ಈ ಪರಧನ, ಪರಸತಿ ಎರಡಕ್ಕೆ
ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ರಾವಣ ತಾನೇನಾದ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರುಣಿಸೋ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

 

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : coachfore.org 

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತ ಅನ್ಯ ತಪವಿಲ್ಲ

“ಚೆನ್ನಾಗಿ” ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿರುವುದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬದುಕಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆಯಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ  ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು.  ದೇವರೇನೋ ಬದುಕಬೇಕೆನ್ನುವ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಆತ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗದು. ಸಾಧಕರಿಗಷ್ಟೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇನೋ. ಅನೇಕರು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವನು ಕೊಡುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿ ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ಪುವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಠವಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪದೆ ದೇವನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆನಂದವೇ ಸಿಗುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಫ್ರಿಕೆಯ ಈ ಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಆತ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರಗಾಲವು ನಾಲ್ಕಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿರುವ ನದಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ವಲಸೆಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹೋದಾವು? ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಷ್ಟೇ.  ಅಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೂ ಸಾಯದಿರುವ, ಬದುಕಲೆಂದೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸತ್ತಂತೆ ಮಲಗುವ ಮೀನಿನ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಚಡಪಡಿಸುವ ಮೀನಿನಂತೆ ಇರುವ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಮೀನು ಇದು. ಸಾಧಕರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಸರನ್ನೇ ನುಂಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ, ತನ್ನ ಜೊಲ್ಲನ್ನೇ ಮೈಗೆ ರಕ್ಷಣಾಕವಚವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಣಗುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಬಿಸಿ ಯ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ.

“ಆಫ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರಗಾಲವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯ ವಿವರಣೆಕಾರನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.

ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಮೀನಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಬರುವುದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಈ ಬರಗಾಲದ ಉರಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಹತಾಶರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಗೋ ಅಥವಾ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ಓಡಿಹೋಗುವ ಬಗೆಗೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಗತ್ಯ. ಆಫ್ರಿಕೆಯ ಬರಗಾಲಕ್ಕೂ ಕೊನೆ ಇರುವಂತೆ ನಮ್ಮೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕೊನೆಯುಂಟು. ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಸಂತಸವು ಕೂಡ ಬರುವುದು.  ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಮೀನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಈಜಾಡಬಹುದು. ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ತಾಳ್ಮೆಯಷ್ಟೇ.  ಆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.

ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತ ಅನ್ಯ ತಪವು ಇಲ್ಲ |
ಕೇಳಬಲ್ಲವರಿಂಗೆ ಪೇಳುವೆನು ಸೊಲ್ಲ ||

ದುಷ್ಟಜನರು ನುಡಿವ ನಿಷ್ಟುರದ ನುಡಿ ತಾಳು
ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ತಾಳು ಕಂಗೆಡದೇ ತಾಳು |
ನೆಟ್ಟ ಸಸಿ ಫಲ ತರುವತನಕ  ಶಾಂತಿಯ ತಾಳು
ಕಟ್ಟುಬುತ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಉಣಲುಂಟು ತಾಳು  || 1 ||

ಹಳಿದು ರಂಜಿಸುವಂತ ಹಗೆಯ ಮಾತನೆ ತಾಳು
ಸುಳಿನುಡಿ ಕುಹಕಾದಿ ಮಂತ್ರವನು ತಾಳು
ಅಳುಕದೆಲೆ ಅರಸುಬಿಂಕದ ನುಡಿಯ ನೀ ತಾಳು
ಹಲಧರಾನುಜನನ್ನು ಹೃದಯದಲಿ ತಾಳು || 2 ||

ನಕ್ಕು ನುಡಿವರ ಮುಂದೆ ಮುಕ್ಕರಿಸದೆ ತಾಳು
ಅಕ್ಕಸವ ಮಾಡುವರ ಅಕ್ಕರದಿ ತಾಳು
ಉಕ್ಕೋ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರನಿಕ್ಕುವಂದದಿ ತಾಳು
ಪಕ್ಷೀಶ ಹಯವದನ ಶರಣೆಂದು ಬಾಳು || 3 ||

(ಹಾಡು ಕಲಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ https://www.youtube.com/watch?v=MVoBhCXSBmI)

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸುಭಾಷಿತವೊಂದು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು.

ನ ದಾನತುಲ್ಯಂ ಧನಮನ್ಯದಸ್ತಿ
ನ ಸತ್ಯತುಲ್ಯಂ ವ್ರತಮನ್ಯದಸ್ತಿ |
ನ ಶೀಲತುಲ್ಯಂ ಶುಭಮನ್ಯದಸ್ತಿ
ನ ಕ್ಷಾಂತಿತುಲ್ಯಂ ಹಿತಮನ್ಯದಸ್ತಿ |

ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಧ ಧನವಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ ವ್ರತವಿಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುವುದು ಬೇರಿಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆ(ಕ್ಷಾಂತಿ)ಗೆ ಸಮನಾದ ಹಿತವಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. (ಕ್ಷಾಂತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಶವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. “ದಂಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ಧೂ ಕೂಡ ಪರರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವುದೇ ಕ್ಷಾಂತಿ”.)  ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲು ಶಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸೈರಣೆಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಬರುವುದು.

ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ಕ್ಷಾಂತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಪಾಠವಾಗಬೇಕು.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : http://www.economist.com/node/21559628

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಉಪಾಯ ಬೇಕಾ?

ಸಾಧನಕೆ ಬಗೆಗಾಣೆನೆನ್ನಬಹುದೆ

ಸಾದರದಿ ಗುರುಕರುಣ ತಾ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ || ಪ ||

ಕಂಡಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಕಮಲನಾಭನ ಮೂರ್ತಿ
ಉಂಡು ಉಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಪೂಜೆ
ತಂಡತಂಡದ ವಾರ್ತೆ ವಾರಿಜಾಕ್ಷನ ಕೀರ್ತಿ
ಹಿಂಡು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ನಾಮ || ೧ ||

ವಾಗತ್ಯಪಡುವುದೆ ವಿಧಿನಿಷೇಧಾಚರಣೆ
ರೋಗಾನುಭವವೆಲ್ಲ ಉಗ್ರತಪವು
ಆಗದವರಾಡಿಕೊಂಬುದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಬೀಗರುಪಚಾರವೇ ಭೂತದಯವು || ೨ ||

ಮೈಮರೆತು ಮಲಗುವುದೆ ಧರಣಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ
ಕೈಮೀರಿ ಹೋದದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ
ಮೈಮನೋವೃತ್ತಿಗಳೆ ವಿಷಯದಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ
ಹೊಯ್ಮಾಲಿತನವೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ವಿಹಾರ || ೩ ||

ಹಿಡಿದ ಹಟ ಪೂರೈಸಲದು ಹರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ
ನಡೆದಾಡುವೋದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ
ಬಡತನ ಬರಲದೇ ಭಗವದ್ಭಜನೆಯೋಗ
ಸಡಗರದಲಿಪ್ಪುದೆ ಶ್ರೀಶನಾಜ್ಞೆ || ೪ ||

ಬುದ್ಧಿಸಾಲದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದೇ ಸಮ್ಮತವು
ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭವೇ ಸುಖವು ಎನಲು
ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಹೃದ್ಗತಾರ್ಥವ ತಿಳಿದು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳನೆ || ೫ ||

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಲಹೋ ಸ್ವಾಮಿ

ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲವೇ ನೀನು   || ಪ ||
ಒಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಅವಗುಣವೆಣಿಸದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಲಹೋ ನೀನು || ಅನು ಪಲ್ಲವಿ ||

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಹಲುಬಿಕೊಳ್ಳದ ತಪ್ಪು
ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೃತ್ತ್ರಿಕೆಯಲಿ ನಾ ಮಲಿನವ ತೊಳೆಯದ ತಪ್ಪು
ತುಳಸಿ ಗೋ ವೃಂದಾವನ ಸೇವೆಗೆ ನಾ ಆಲಸ್ಯವ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು
ನಳಿನ ಸಖೋದಯಗರ್ಘ್ಯವ ನೀಡದ ಕಲಿವ್ಯಾಸಂಗದ ತಪ್ಪು  || 1 ||

ಅನುದಿನ ವ್ರತ ನೇಮಗಳನು ಮಾಡದ ತನುವಂಚನೆಯ ತಪ್ಪು
ಕ್ಷಣಲವ ಹರಿಗುಣ ಜಿಜ್ಞಾಸಿಲ್ಲದ ಮನವಂಚನೆಯ ತಪ್ಪು
ಮುನಿಸುರಭೂಸುರರಾರಾಧಿಸದ ಧನ ವಂಚನೆಯ ತಪ್ಪು
ವನಜಾಕ್ಷನೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವಿಮುಖ ದುರ್ಜನ ಸಂಸರ್ಗದ ತಪ್ಪು     || 2 ||

ಕಣ್ಣಿಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಕೃತಿ ನೋಡದೆ ಪರ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋಡುವ ತಪ್ಪು
ನಿನ್ನ ಕಥಾಮೃತ ಕೇಳದೆ ಹರಟೆಯ ಮನ್ನಿಸುವ ಕಿವಿ ತಪ್ಪು
ಅನ್ನವ ನಿನಗರ್ಪಿಸದಜ್ಞಾನದಿ ಉಣ್ಣುವ ನಾಲಿಗೆ ತಪ್ಪು
ಚಿನ್ಮಯ ಚರಣಕ್ಕೆರಗದೆ ಇಹ ಉನ್ಮತ್ತರ ನಮಿಸುವ ಶಿರ ತಪ್ಪು   ||  3 ||

ಆನಂದದಿ ಸತ್ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡದೆ ಹೀನ ವಿವಾದದ ತಪ್ಪು
ಶ್ರೀನಾಥಾರ್ಚನೆ  ಅಲ್ಲದೆ ನಾನಾ ಊಳಿಗ ಮಾಡುವ ಕರ ತಪ್ಪು
ಶ್ರೀನಿರ್ಮಾಲ್ಯದಿ ವಿರಹಿತ ಸುರಭಿಯ ಘ್ರಾಣಿಪ ನಾಸಿಕ ತಪ್ಪು
ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡದ ನಾ ನಡೆಯುವ ಪಾದದ ತಪ್ಪು   || 4 ||

ಯಜ್ಞಾತ್ಮಗೆ ಯಜ್ಞರ್ಪಿಸದೆ ಕಾಮಾಗ್ನಿಯೊಳ್ಹೊರಳುವ ತನು ತಪ್ಪು
ಅಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನದಿ ಕ್ಷಣಲವ ಶತವೆಗ್ಗಳ ಗಳಿಸುವ ಮನಸಿನ ತಪ್ಪು
ಯಜ್ಞದಿ ಕರ್ಮವ ಶೌಚವ ಹರಿದು ಸಮಗ್ರ ಗುಹ್ಯದ ಕೃತಿ ತಪ್ಪು
ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನವೇಂಕಟ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಾಗ್ನಿಗೆ ಭವತೃಣ ತಪ್ಪು   || 5 ||

****

తప్పుగళెల్ల పరిహరిసువ నమ్మప్పనల్లవే నీను   || ప ||
ఒప్పిద బళిక అవగుణవెణిసదె తిమ్మప్ప సలహో నీను || అను పల్లవి ||

బెళగిన జావది హరి నిమ్మ స్మరణెయ హలుబికొళ్ళద తప్పు
మలమూత్ర విసర్జనె మృత్త్రికెయలి నా మలినవ తొళెయద తప్పు
తుళసి గో వృందావన సేవెగె నా ఆలస్యవ మాడిద తప్పు
నళిన సఖోదయగర్ఘ్యవ నీడద కలివ్యాసంగద తప్పు  || 1 ||

అనుదిన వ్రత నేమగళను మాడద తనువంచనెయ తప్పు
క్షణలవ హరిగుణ జిజ్ఞాసిల్లద మనవంచనెయ తప్పు
మునిసురభూసురరారాధిసద ధన వంచనెయ తప్పు
వనజాక్షనె నిన్న పాదవిముఖ దుర్జన సంసర్గద తప్పు     || 2 ||

కణ్ణిలి కృష్ణాకృతి నోడదె పర హెణ్ణిన నోడువ తప్పు
నిన్న కథామృత కేళదె హరటెయ మన్నిసువ కివి తప్పు
అన్నవ నినగర్పిసదజ్ఞానది ఉణ్ణువ నాలిగె తప్పు
చిన్మయ చరణక్కెరగదె ఇహ ఉన్మత్తర నమిసువ శిర తప్పు   ||  3 ||

ఆనందది సత్కీర్తనె మాడదె హీన వివాదద తప్పు
శ్రీనాథార్చనె  అల్లదె నానా ఊళిగ మాడువ కర తప్పు
శ్రీనిర్మాల్యది విరహిత సురభియ ఘ్రాణిప నాసిక తప్పు
శ్రీనారాయణయాత్రెయ మాడద నా నడెయువ పాదద తప్పు   || 4 ||

యజ్ఞాత్మగె యజ్ఞర్పిసదె కామాగ్నియొళ్హొరళువ తను తప్పు
అజ్ఞానజ్ఞానది క్షణలవ శతవెగ్గళ గళిసువ మనసిన తప్పు
యజ్ఞది కర్మవ శౌచవ హరిదు సమగ్ర గుహ్యద కృతి తప్పు
యజ్ఞేశ్వర ప్రసన్నవేంకట కృష్ణన నామాగ్నిగె భవతృణ తప్పు   || 5 ||

***

தப்புகளெல்ல பரிஹரிஸுவ நம்மப்பநல்லவே நீநு   || ப ||
ஒப்பித பளிக அவகுணவெணிஸதெ திம்மப்ப ஸலஹோ நீநு || அநு பல்லவி ||

பெளகிந ஜாவதி ஹரி நிம்ம ஸ்மரணெய ஹலுபிகொள்ளத தப்பு
மலமூத்ர விஸர்ஜநெ ம்ருத்த்ரிகெயலி நா மலிநவ தொளெயத தப்பு
துளஸி கோ வ்ரும்தாவந ஸேவெகெ நா ஆலஸ்யவ மாடித தப்பு
நளிந ஸகோதயகர்க்யவ நீடத கலிவ்யாஸம்கத தப்பு  || 1 ||

அநுதிந வ்ரத நேமகளநு மாடத தநுவம்சநெய தப்பு
க்ஷணலவ ஹரிகுண ஜிஜ்ஞாஸில்லத மநவம்சநெய தப்பு
முநிஸுரபூஸுரராராதிஸத தந வம்சநெய தப்பு
வநஜாக்ஷநெ நிந்ந பாதவிமுக துர்ஜந ஸம்ஸர்கத தப்பு     || 2 ||

கண்ணிலி க்ருஷ்ணாக்ருதி நோடதெ பர ஹெண்ணிந நோடுவ தப்பு
நிந்ந கதாம்ருத கேளதெ ஹரடெய மந்நிஸுவ கிவி தப்பு
அந்நவ நிநகர்பிஸதஜ்ஞாநதி உண்ணுவ நாலிகெ தப்பு
சிந்மய சரணக்கெரகதெ இஹ உந்மத்தர நமிஸுவ ஶிர தப்பு   ||  3 ||

ஆநம்ததி ஸத்கீர்தநெ மாடதெ ஹீந விவாதத தப்பு
ஶ்ரீநாதார்சநெ  அல்லதெ நாநா ஊளிக மாடுவ கர தப்பு
ஶ்ரீநிர்மால்யதி விரஹித ஸுரபிய க்ராணிப நாஸிக தப்பு
ஶ்ரீநாராயணயாத்ரெய மாடத நா நடெயுவ பாதத தப்பு   || 4 ||

யஜ்ஞாத்மகெ யஜ்ஞர்பிஸதெ காமாக்நியொள்ஹொரளுவ தநு தப்பு
அஜ்ஞாநஜ்ஞாநதி க்ஷணலவ ஶதவெக்கள களிஸுவ மநஸிந தப்பு
யஜ்ஞதி கர்மவ ஶௌசவ ஹரிது ஸமக்ர குஹ்யத க்ருதி தப்பு
யஜ்ஞேஶ்வர ப்ரஸந்நவேம்கட க்ருஷ்ணந நாமாக்நிகெ பவத்ருண தப்பு   || 5 ||

***

tappugaLella pariharisuva nammappanallavE nInu
oppida baLika avaguNaveNisade timmappa salahO nInu

beLagina jAvadi hari nimma smaraNeya halubikoLLada tappu
malamUtra visarjane mRuttrikeyali nA malinava toLeyada tappu
tuLasi gO vRuMdAvana sEvege nA Alasyava mADida tappu
naLina saKOdayagarGyava nIDada kalivyAsaMgada tappu  || 1 ||

anudina vrata nEmagaLanu mADada tanuvaMcaneya tappu
kShaNalava hariguNa jij~jAsillada manavaMcaneya tappu
munisuraBUsurarArAdhisada dhana vaMcaneya tappu
vanajAkShane ninna pAdavimuKa durjana saMsargada tappu    || 2 ||

kaNNili kRuShNAkRuti nODade para heNNina nODuva tappu
ninna kathAmRuta kELade haraTeya mannisuva kivi tappu
annava ninagarpisadaj~jAnadi uNNuva nAlige tappu
cinmaya caraNakkeragade iha unmattara namisuva Sira tappu   ||  3 ||

AnaMdadi satkIrtane mADade hIna vivAdada tappu
SrInAthArcane  allade nAnA ULiga mADuva kara tappu
SrInirmAlyadi virahita suraBiya GrANipa nAsika tappu
SrInArAyaNayAtreya mADada nA naDeyuva pAdada tappu   || 4 ||

yaj~jAtmage yaj~jarpisade kAmAgniyoLhoraLuva tanu tappu
aj~jAnaj~jAnadi kShaNalava SataveggaLa gaLisuva manasina tappu
yaj~jadi karmava Saucava haridu samagra guhyada kRuti tappu
yaj~jESvara prasannavEMkaTa kRuShNana nAmAgnige BavatRuNa tappu   || 5 ||

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

Eke mamate kottu danisuve?

ಏಕೆ ಮಮತೆ ಕೊಟ್ಟು ದಣಿಸುವಿ ರಂಗ
ನೀ ಕರುಣದಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ ಕೃಷ್ಣ  || ಪಲ್ಲವಿ. ||

ನಿನ್ನ ಹಂಬಲಿಸದೆ ಅನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿ –
ಗೆನ್ನನೊಪ್ಪಿಸುವುದು ನೀತವೆ
ಮನ್ನಿಸಿ ದಯದಿ ನೀ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಲು ನಾ
ನಿನ್ನ ನೇಮಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲನೆ || 1 ||

ತನುವು ತನ್ನದು ಅಲ್ಲ ತನು ಸ೦ಬ೦ಧಿಗಳೆ೦ಬೋ
ತನುವ್ಯಾರೊ ತಾನ್ಯಾರೊ ಅವರಿಗೆ
ಧನ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಅನುಭವ
ಹಿ೦ದಿನ ದೇಹದ೦ತಲ್ಲವೆ || 2 ||

ಇ೦ದ್ರಿಯ೦ಗಳು ವಿಷಯದಿ೦ದ ತೆಗಯೆ
ಗೋವಿ೦ದ ಎನ್ನ ವಶಕೆ ಬಾರವೊ
ಇ೦ದಿರೆ ಅರಸ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವ೦ದಿತ ನಿನ್ನ
ಬ೦ಧಕಶಕುತಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ || 3 ||

ಅರಿತು ಅರಿತು ಎನಗರೆಲವವಾದರು
ವಿರಕುತಿ ವಿಷಯದಿ ಬಾರದು
ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಿನ್ನ ಮರೆಹೊಕ್ಕಲ್ಲದೆ (ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಲ್ಲದೆ)
ಮರುಳು ನೀಗುವ ಬಗೆಗಾಣೆನೊ || 4 ||

ಎ೦ದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವುದೊ ಸ್ವಾಮಿ
ಅ೦ದೆ ಉದ್ಧರಿಸಯ್ಯ ಕರುಣಿಯೆ
ಸು೦ದರ ವಿಗ್ರಹ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ಸುಖ
ಸಾ೦ದ್ರ ಭವಮೋಚಕ ನಮೋ ನಮೋ ||5 ||

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

ಜಗತ್ತಿನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವೀ ಪ್ರೇಮಪತ್ರ

ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಪ್ರೇಮವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವಿವಾಹ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸೋಣ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತ. ಮೊದಲನೆಯದ್ದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ.

ಕೆನ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಬಿಗಿದೋ, ಕೂಡಿಟ್ಟೋ, ಊರು ಬಿಡಿಸಿಯೋ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅತ್ತೂ ಕರೆದು ಮಾಡಿಯೋ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇರಳ. ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವೈಪರೀತ್ಯ.

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಂತೂ ಪ್ರೇಮವಿವಾಹವನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲಾರರು ಅನ್ನುವುದು ವಾಸ್ತವ. ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಿರುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ತಮಾಶೆಯೂ ಹೌದು.

ಆದರೆ ಹುಡುಗ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹಾಗು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ (ಅವನಿಂದ ಎಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ) ಮದುವೆಯಾದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತಾಯಿಯಾದ ರುಗ್ಮಿಣಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಬರೀ ಹೇಳುವುದೇನು? ತಾನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ.

ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಕ ಎನ್ನುವ ರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಅವತರಿಸಿದಳು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಂದರಿಯಾದ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ರುಗ್ಮಿಣೀ. ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ರುಗ್ಮಿ. ಈ ರುಗ್ಮಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ, ಅವಿವೇಕ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟತನಗಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅವನ ತರಹದವರೇ ನಾಲ್ಕಾರು ರಕ್ಕಸರು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಶಿಶುಪಾಲನೆಂಬ ತಲೆಹರಟೆಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ರುಗ್ಮಿಯು ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಈ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾತುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ತಂಗಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯು ಅಮಿತವಿಕ್ರಮನೆಂದು ಖ್ಯಾತನಾದ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಳು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇದು ಸರಿಕಾಣದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಇಟ್ಟ.

ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಲಾದೀತೇ? ರುಗ್ಮಿಣಿಯು ಸದಾಕಾಲ ಮುಕುಂದನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನಳಾಗಿದ್ದಳು.

ರುಗ್ಮಿಯು ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೇ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಶಿಶುಪಾಲನೇ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎನ್ನುವ ಕುತಂತ್ರವಿತ್ತು.  ರುಗ್ಮಿಣಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯಿತು, ಆಕೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮವನ್ನೂ ತುಂಬಿಸಿ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೋರ್ವನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲುಸಿದಳು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನೇ ಸಾರುವ ಪತ್ರವಿದು.

ಭಕ್ತಿಗೆ ವಶನಾಗುವ ಘನಶ್ಯಾಮನು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ಓಡಿ ಬಂದ, ಶಿಶುಪಾಲಾದಿಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿದು ರುಗ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದ! ಎಲ್ಲ ನೀಚರಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಇನಿಯಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ, ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮದುವೆಯಾದ.

ಇದು ರುಗ್ಮಿಣಿಯ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಥೆ.

ಹುಡುಗಿಯರೇ, ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಿರೇನು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರೇನು? ಮನಸ್ಸು  ಕಳವಳಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ರುಗ್ಮಿಣಿಯು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶುದ್ಧ ಮನದಿಂದ ಓದಿರಿ. ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈಗೂಡುವುದು.

ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೇಮಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾತ್ವಿಕನಾದ ಗಂಡ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರೂ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವವರೂ ಈ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು…

೧. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಧರ್ಮವು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೇಮ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಆ ಮಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಯೇ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರುಹಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸದಿರುವುದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯು  ಸಹ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

೨. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಯು ಒಪ್ಪುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ದೃಢಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನೇ (infatuation) ಪ್ರೇಮವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಪ್ರೇಮಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ…

೧. ರುಗ್ಮಿಣಿಯು ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ “ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡು” ಎಂದು ಬರೆದಂತೆ ನೀವೂ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಧೈರ್ಯ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ತನ್ನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

೨. “ಕೃಷ್ಣಾ! ಬಂದು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗು” ಎಂದು ರುಗ್ಮಿಣಿಯು ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದುರುಳರು ಆಕೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅಂಥವರ ಸಹವಾಸ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸು ನೀನು ಎಂದಿರುವಳು. ಗಮನಿಸಿ. ನನ್ನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು ಎಂದು ಕೂಡ ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಆಕೆಯ ಕೋರಿಕೆ. ಆಕೆಯ ಆಪ್ತರು ಎಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕರು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಲೋಭ, ಮೋಹವುಳ್ಳವರು, ಕೇವಲ ಧನ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರು, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದವರು ರುಗ್ಮಿಣಿಯ ಆಪ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಿಶುಪಾಲ, ಜರಾಸಂಧ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ರುಗ್ಮಿಣಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕೆ ವಿನಃ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯು ಬೇಡ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನಂತೂ ಅವರು ಸದಾ ದ್ವೇಷಿಸುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಸೋಲಿಸು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಜನರು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು. ಅವರನ್ನು ಸಲಹು ಎಂದು ಭೈಷ್ಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿದೆ. ಈ ಮರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದು ನಂತರ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

೩. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ “ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು” ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡೀತು.  ಒಪ್ಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆ ನಿರಾಕರಣೆಯು ಕಾರಣರಹಿತವಾದುದು ಎನ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಕಲಹವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರ ಸಾತ್ವಿಕನು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.

ರುಗ್ಮಿಣಿಯು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಚತುರಂಗ ಬಲವನ್ನು ತಂದು ಇವರನ್ನು ಸೋಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚತುರಂಗದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿ ರುಗ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ರುಗ್ಮಿಣಿಯ ಪತ್ರವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೇಮಸಿದ್ಧಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವಳ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಬರೆವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ “ಮನೆಯವರನ್ನು ಗೆದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿರುವುದು “ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒದ್ದಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ’ಮನೆಯವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದು’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆ ಚತುರಂಗ ಬಲವೆಂದರೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುವ ನಾಲ್ಕು ಬಲಗಳು. ಧರ್ಮ = ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ಕ್ರಮ, ಅರ್ಥ = ಸಂಪತ್ತು, ಕಾಮ = ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಾಳ್ವೆ, ಮೋಕ್ಷ = ಸಾತ್ವಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಬಲ ಎನ್ನುವ ಆ ಚತುರಂಗವನ್ನು  ತಂದು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ವರಿಸು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

ಇದು ಈ ಪತ್ರರೂಪ ಸ್ತೋತ್ರವು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ (ಅತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ) ವಿವರಣೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ.

ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕ್ರಮ

ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣದ ೧೦ನೆಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಿ ಇದು.  ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾದುದು.

೧. ಪಾರಾಯಣದ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

೨. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗು ದೇಹದಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಆಚಮನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ.  ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಓದಲು ಬರಿ ೩ ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕು. ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೆ ೧೦ ಬಾರಿ ಆಗುವುದು. ಕನಿಷ್ಠ ೪೮ ದಿನವಾದರೂ ಪಠಿಸಿರಿ.

೩.ಅನುಕೂಲವಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರುಗ್ಮಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನೋ ಹಾಲನ್ನೋ ನಿವೇದಿಸಿ. ನಂತರ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನುಮಾಡಿರಿ.

೪. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ನಂತರ ಉದ್ಯಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

  • ರುಗ್ಮಿಣೀ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ

ಋಗ್ಮಿಣೀ ಸಂದೇಶ 33

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ:

www.puthuthinnai.com

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

Sacred Lullabies – I : Laali Govinda Laali

ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕರು ಸಂಗೀತದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಉಂಟು. ಅದರೆ ಸಂಗೀತವು ಮುಗಿದ ನಂತರ  ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೇ ಬಾರದ ವಿಚಿತ್ರ ದುಗುಡಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆಯೋ ಎಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸಿದವರೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವೆಂದೂ,  ತಾಮಸಿಕ ಆನಂದವೊಂದು ಉಂಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಗೀತದ ಹೆಸರಿನ ಗದ್ದಲವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧೈ ಧೈ ಧಿಂ ಧಿಂ ಧಗ್ ಧಗ್ ಎಂದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಸದ್ದು ತಾಮಸವೆಂದು ಆ ಸದ್ದಿನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅವರ ಇಷ್ಟ.

ಅಂತೂ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಜ. ಸಂಗೀತವು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ (ಸಂಗೀತ ಕಲಿತವರು ಅಲ್ಲ) ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುವ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮಾತು. “ರಾಗಗಳು ಪ್ರತಿದಿನದ ವಿವಿಧ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲವು”. ಬಹಳ ಜನ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಹ. ಅದರಂತೆ ನೂರಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಹ ರಚನಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. (ಹೇಳುವಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಸಹ ಸತ್ಯ). ರಾತ್ರಿ ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸಲು ಹಾಡುವ ಜೋಗುಳಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನಂದಭೈರವಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಆನಂದ ಭೈರವಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಈಗ ಸಧ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ. ಅಷ್ಟೇ.

ಆನಂದಭೈರವಿಯು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ರಾಗ. ದಿನವಿಡೀ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳನ್ನು ಈ ರಾಗವು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬಲ್ಲದು. ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಗೂಡಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿ………ಧಾನವಾಗಿ, ನಿಧಾ…….ನವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ, ತಣಿಸಿ, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬಹುತೇಕ ಲಾಲಿ ಪದಗಳು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಯೋಜಿತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾವು ಹಾಡುತ್ತೇವಾದರೂ ಮೂಲ ರಚನೆಕಾರರು ಈ ಜೋಗುಳವನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಯೋಗನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತಮಗುವಾದ[1] ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹೇಳುವ ಜೋಗುಳಪದಗಳು ಇವು. ಆ ಅದ್ಭುತಮಗುವಿನ ರಕ್ಷೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಈ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ದಾಸರು ಬರೆದ ಲಾಲಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.

ಲಾಲಿ ಹಾಡಿ ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಗೌಜಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಾರರು. ಇನ್ನಿತರ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗದರಿಸುವರು. ಮಗು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗದು?.

ಇರಿ! ಆ ಸಮಾಧಾನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ವಿಚಾರವೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ.

ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯ. ಅಂತಹವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಲಾಲಿಯ ಅಗತ್ಯ?

ನಿಜ. ಆತನಿಗೆ ಲಾಲಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಲಾಲಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದು ನಮಗೆಯೇ. ಮಗುವಿಗೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿ ಅದು ಮಲಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂತೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ತಮವನ್ನು ಕಳೆದು, ಜಡತ್ವವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋಣ.

ಸಮಾಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ.

  1. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವ ಸಮಾಧಾನ.
  2. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರು ಪರಿಹರಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಮಾಧಾನ.
  3. ಭಗವಂತನ ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಾಧಾನ.

ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಪೈಶಾಚಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕ, ಎರಡನೆಯದ್ದು ಮಾನವಿಕ ಆದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಮೂರನೆಯದ್ದು ದೈವಿಕ ಹಾಗು ಶಾಶ್ವತ.

ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಮಾಧಾನವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಿರುವುದು. ಅಲ್ಲವೇ? ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಸ್ನೇಹ. ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಟೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆಯೂ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಸ್ನೇಹವನ್ನು, ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ನೇಹವೇ ಭಕ್ತಿ. ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಸ್ನೇಹವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.[2] ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸುದೃಢವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವ ಆ ಸ್ನೇಹವೇ ಭಕ್ತಿ. ಅದುವೇ ನಾವು ಉದ್ಧಾರವಾಗುವ ಉಪಾಯ. ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳು ತಾವೇ ತಾವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಾಸರು ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸರಳವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಎರಡು ಲಾಭ ಎಂದಾಯ್ತು.

೧. ಮಗುವಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಲಾಲಿ, ತನ್ಮೂಲಕ ಸಾತ್ವಿಕ ನಿದ್ದೆ
೨. ನಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸಮಾಧಾನ, ತನ್ಮೂಲಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ.

ಸಾತ್ವಿಕ ನಿದ್ರೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆಯೇ ಮಗುವಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ತಳಪಾಯವೂ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ವಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಆಗುವ ಸಂತೋಷವೇನೆಂದರೆ, ಮೈಥಿಲಿ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ರಚಿಸಿ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಹಾಡಿರುವ ಲಾಲಿ ಗೋವಿಂದ ಲಾಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೇ. ಮೈಥಿಲಿಗೆ ಈಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಾಯಿಪಾಠವೇ ಆಗಿದೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಬೊಂಬೆ ಮಗಳನ್ನು ಮಲಗಿಸುವುದು ಈ ಜೋಗುಳವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಲೇ! ಇತರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾರೆ. ಆದರೆ ಮೈಥಿಲಿಯ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ, ಈಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಅನನ್ಯ. ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣಮಠದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಭಾವ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಜು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಅನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶಾಲೆಗಳ ನೆರಳು ಇವಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಿರಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಗುವೊಂದು ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧರಾಜದ ಬಳ್ಳಿಯೋ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಳ್ಳಿಯೋ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ, ಮೃದುವಾದ ಚಳಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ. ರಾತ್ರಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ತುಪ್ಪಳದಂತಹ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿ, ಕೈ, ಅಂಗಾಲು ಹಾಗು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮುಚ್ಚಿ, ನೀವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಈ ಜೋಗುಳವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡಾಡಿ. ಪ್ರಖರವಾದ ಲೈಟುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಮಾಡಿ. ಘಮ್ಮೆನ್ನುವ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ, ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ಚಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಖನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ! ಬಾಯಿ ಹಾಗು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಚೋರನ ಗುಣಗಾನ! ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆನಂದ ಉಂಟೇ?

(ಹಿತ್ತಿಲು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳದಿರಿ) ನೀವು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೋ, ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೋ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಅದರಿಂದ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಟಿನ ಬಂದಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಬರಲು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು.

ಆನಂದಭೈರವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಆಯಿತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ/ಕೇಳಿಸಿ. ಇದು ಹರಿಯ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಜೋಗುಳ.

ಹಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೃದಯ ನಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬೋನಸ್ ಸಂತೋಷ. ಮಗುವನ್ನು ನಿದ್ದೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಹಾಡಿನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹರಿದಾಸರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಗುವೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಾದರೂ ಇನ್ನೇನು?

ರಚನೆ : ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದರಾಜಮುನಿಗಳು.
ರಾಗ : ಆನಂದಭೈರವಿ

ಲಾಲಿ ಗೋವಿಂದ ಲಾಲಿ ಕೌಸಲ್ಯ
ಬಾಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಾಲಿ ।                   (ಪ )

ಲಾಲಿ ಮುನಿವಂದ್ಯ  ಲಾಲಿ  ಜಾನಕಿ
ರಮಣ  ಶ್ರೀ ರಾಮ  ಲಾಲಿ ।।             ( ಅ. ಪ )

ಕನಕರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ  ಕಾಲ್ಗಳನೆ    ಹೂಡಿ
ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು  ಸರಪಣಿಯ   ಮಾಡಿ
ಅನೇಕ ಭೂಮಂಡಲವ  ಹಲಗೆಯ ಮಾಡಿ
ಶ್ರೀಕಾಂತನ  ಉಯ್ಯಾಲೆಯನು   ವಿಚಾರಿಸಿದರು ।।೧।।

ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕವಾಗಿ  ನಿರ್ಮಿಸಿದ
ಪಚ್ಚೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ
ಅಚ್ಯುತಾನಂತನಿರಲು  ತೂಗಿದರು
ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಹರಿಯ ।।೨।।

ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕನು ಎಂದು  ನಿರ್ವಧಿಕ
ನಿರ್ಮಲ ಚರಿತ್ರನೆಂದು
ಮರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಪಾಡಿ  ತೂಗಿದರು
ಕೂರ್ಮಾವತಾರ  ಹರಿಯ ।।೩।।

ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಿಯರೆಲ್ಲರೂ  ಜನವಶಿ
ಕರ  ದಿವ್ಯ ರೂಪನೆಂದು
ಪರಮ ಹರುಷದಲಿ ಪಾಡಿ  ತೂಗಿದರು
ವರಾಹವತಾರ  ಹರಿಯ ।।೪।।

ಕರಿ ಕುಂಭಗಳ  ಪೋಲುವ ಕುಚದಲ್ಲಿ
ಹಾರ  ಪದಕವು ಹೊಳೆಯಲು
ವರವರ್ಣಿನಿಯರು  ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರು
ನರಸಿಂಹಾವತಾರ  ಹರಿಯ ।।೫।।

ಭಾಮಾಮಣಿಯರೆಲ್ಲರು  ಯದುವಂಶ
ಸೋಮನಿವನೆಂದು  ಪೊಗಳಿ
ನೇಮದಿಂದಲಿ ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರು
ವಾಮನವತಾರ ಹರಿಯ ।।೬।।

ಸಾಮಜವರದನೆಂದು  ಅತುಳ  ಭೃಗು
ರಾಮವತಾರನೆಂದು
ಶ್ರೀಮದಾನಂದ  ಹರಿಯ ತೂಗಿದರು
ಪ್ರೇಮಾತಿರೇಕದಿಂದ।।೭।।

ಕಾಮನಿಗೆ ಕಾಮನೆಂದು  ಸುರಸಾರ್ವ
ಭೌಮ  ಗುಣಧಾಮನೆಂದು
ವಾಮನೇತ್ರೆಯರು ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರು
ರಾಮಾವತಾರ ಹರಿಯ ।।೮।।

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನೆಂದು  ಜಗದೊಳಗೆ
ಶಿಷ್ಟ ಸಂತುಷ್ಟನೆಂದು
ದೃಷ್ಟಾಂತರ  ಹಿತನೆಂದು  ತೂಗಿದರು
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ  ಹರಿಯ ।।೯।।

ವೃದ್ಧ  ನಾರಿಯರೆಲ್ಲರೂ  ಜಗದೊಳಗೆ ಪ್ರ
ಸಿದ್ಧನಿವನೆಂದು  ಪೊಗಳಿ
ಬದ್ಧಾನುರಾಗದಿಂದ  ತೂಗಿದರು
ಬೌದ್ಧಾವಾತಾರ  ಹರಿಯ ।।೧೦।।

ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ  ರಂಜಿಸುವ
ಮಲಯಜ ಲೇಪದಿಂದ
ಜಲಜಗಂಧಿಯರು  ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರು
ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರ ಹರಿಯ ।।೧೧।।

ಕನಕಮಯ ಖಚಿತವಾದ ತಲ್ಪದಲಿ
ವನಜಭವ ಜನಕನಿರಲು
ವನಜನಾಭನ್ನ  ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರು
ವನಿತಮಣಿಯರೆಲ್ಲರು ।।೧೨।।

ಪದ್ಮರಾಗವ ಪೋಲುವ  ಹರಿಪಾದ
ಪದ್ಮವನುತ್ತಮ  ಹೃದಯ
ಪದ್ಮದಲಿ   ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರು
ಪದ್ಮಿನಿ ಭಾಮಿನಿಯರು ।।೧೩।।

ಹಸ್ತಭೂಷಣವ  ಮೆರೆಯಲು  ದಿವ್ಯತಾರ
ಹಸ್ತಳಗವಗಳಿಂದ
ಹಸ್ತಗಳ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ತೂಗಿದರು
ಹಸ್ತಿನಿ ಭಾಮಿನಿಯರು ।।೧೪।।

ಮತ್ತ ಗಜಗಾಮಿನಿಯರು  ದಿವ್ಯತಾರ
ಚಿತ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನುಟ್ಟು
ಚಿತ್ತ  ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೂಗಿದರು
ಚಿತ್ತಿನಿ  ಭಾಮಿನಿಯರು ।।೧೫।।

ಕಂಕಣ ಧ್ವನಿಗಳಿಂದ ರಂಜಿಸುವ
ಕಿಂಕಿಣಿ ಸ್ವರಗಳಿಂದ
ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿಯರು ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರು
ಶಂಕಿಣಿ  ಭಾಮಿನಿಯರು ।।೧೬।।

ಚೊಕ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಕದಿಂ ರಂಜಿಸುವ
ಮಾಕರಿಕ  ಪತ್ರ ಬರೆದು
ಲಿಕುಚಾಸ್ತನಿಯರು  ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರು
ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಹರಿಯ ।।೧೭।।

ಪಲ್ಲವಧಾರೆಯರೆಲ್ಲ   ಈ ಶಿಶುವು
ತುಲ್ಯವಾರಿಜಾತವೆನುತಲಿ
ಸಲ್ಲಲಿತಗಾನದಿಂದ ತೂಗಿದರು
ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗದಿಂದ ।।೧೮।।

ಆನಂದ ಸದನದೊಳಗೆ ಗೋಪಿಯರು
ಆನಂದಸುತನ ಕಂಡು
ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿ ತೂಗಿದರು
ಆನಂದಭೈರವಿಯಿಂದ ।।೧೯।।

ದೇವಾದಿದೇವನೆಂದು ಈ ಶಿಶುವ
ಭಾವನಾತೀತನೆಂದು
ದೇವಗಂಧರ್ವರು ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರು
ದೇವಗಾಂಧಾರದಿಂದ ।।೨೦।।

ನೀಲ ಘನಲೀಲ ಜೋ ಜೋ ಕರುಣಾಳ
ವಾಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜೋ ಜೋ
ಲೀಲಾವತಾರ  ಜೋ ಜೋ ಪರಮಾತ್ಮ
ಬಾಲಗೋಪಾಲ  ಜೋ ಜೋ ।।೨೧।।

ಇಂಧುಧರನೇತ್ರ  ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ
ಇಂಧು  ರವಿನೇತ್ರ ಜೋ ಜೋ
ಇಂಧು  ಕುಲಪುತ್ರ ಜೋ ಜೋ  ಪರಮಾತ್ಮ
ಇಂದಿರಾರಮಣ  ಜೋ ಜೋ ।।೨೨।।

ತುಂಗ ಭವಭಂಗ  ಜೋ ಜೋ ಪರಮಾತ್ಮ
ರಂಗ  ಕೃಪಾಂಗ ಜೋ ಜೋ
ಮಂಗಳಾಪಾಂಗ ಜೋ ಜೋ
ರಂಗವಿಠಲನೆ  ಜೋ ಜೋ ।।೨೩।।

ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

[1] ತಂ ಅದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ – ಭಾಗವತ

[2] ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು, ಸುದೃಢ ಸರ್ವತೋಽಧಿಕಃ ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿರಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ತಯಾ ಮುಕ್ತಿಃ ನ ಚ ಅನ್ಯಥಾ (ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿದು, ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹವೇ ಭಕ್ತಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯು, ಬೇರೆಯದರಿಂದಲ್ಲ)

 

ಮಲಗಿದ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರ iskcondesiretree ವೆಬ್ ಸೈಟಿನ ಕೃಪೆ.

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts