ಒಂದಕಂಜುವೆ, ಒಂದಕೆ ಅಳುಕುವೆ

ಉರಿಗಂಜೆ ಸಿರಿಗಂಜೆ ಶರಧಿಯ ಭಯಕಂಜೆ
ಹಾವಿಗಂಜೆ ಕತ್ತಿಯ ಧಾರೆಗಂಜೆ
ಒಂದಕಂಜುವೆ, ಒಂದಕಳುಕುವೆ
ಈ ಪರಧನ, ಪರಸತಿ ಎರಡಕ್ಕೆ
ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ರಾವಣ ತಾನೇನಾದ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರುಣಿಸೋ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

 

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : coachfore.org 

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

ರಘು Written by:

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

Be First to Comment

Leave a Reply