ಪಲಿಮಾರಿನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗಳು

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ, ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮರೆತುಹೋಗಿರುವ ಶಬ್ದ. ನೆನಪಿನ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ನೆನಪಾಗಬಹುದೇನೋ. ಆದರೆ “ಖಂಡವಿದೆಕೋ ಮಾಂಸವಿದೆಕೋ” ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಾಲು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆಆಆಹ್ ಹೌದಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಡು ತಾನಾಗಿಯೆ ನೆನಪಿನ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವುದು. ಬಹಳ ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಗೋವು ಅದು, ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು 30ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾದ ಹಾಡಿನ ರೂಪದ ಕಥೆಯಿದು. ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಹೃದಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎನ್ನುವ ಹಸುವು ಮೇಯಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಬುತನೆಂಬ ಹುಲಿಯೊಂದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಧೃತಿಗೆಡದ ಹಸುವು ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ “ಇನ್ನೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವೊಂದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ನಾನು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವೆ. ಸಂಜೆ ಅಮ್ಮ ಬರುವಳೆಂದು ಅದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲೂಡಿಸಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎದುರು ನೋಡದಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಸುವಿನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಹುಲಿಯ ಅಂತರಾತ್ಮವು ನುಡಿಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗೋವಿಗೆ “ಹೋಗಿ ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ, ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಹಸುಗಳ ಮುಂದೆಲ್ಲ “ನನ್ನ ಮಗು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನಾಥವಾಗುವುದು. ಅದನ್ನು ಒದೆಯದೆ, ಹಾಯದೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹುಲಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ಹುಲಿಯು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾದುಕೊಂಡೇ ಕೂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮುಂದೆ ಅದರ ಕ್ರೌರ್ಯವೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿಹೋಗಿ “ನಿನ್ನಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೆಚ್ಚನು” ಎಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದು ತಾನೇ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಗಿಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಪರರನ್ನು ನೋಯಿಸಬಾರದೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎನಿಸಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂತೂ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಸಾತ್ವಿಕಬಲದೆದುರು ತಾಮಸವು ತಲೆಬಾಗಿತು.

ಇದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ನೋಡಬಹುದು. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಪಲಿಮಾರಿನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗಳು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾದೀತು.

ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವಿದು.

ಪಲಿಮಾರುಮಠದ 25ನೆಯ ಯತಿಗಳು ಶ್ರೀರಘುಪ್ರವೀರತೀರ್ಥರು. (1718 – 1796) ಇವರು ತಮ್ಮ ತೀವ್ರತರವಾದ ತಪಶ್ಚರ್ಯೆಗೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಬಹುವಿಧವಾದ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧರಿವರು. ಘಟಿಕಾಲಚಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು. ಘಟಿಕಾಲಚದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸುಂದರವಾದ ವಿಗ್ರಹವೊಂದು ಇವರ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿತು. ಈ ಪ್ರಾಣದೇವನು ಇಂದಿಗೂ ಪಲಿಮಾರಿನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಗಳವರು ರಚಿಸಿರುವ ಹನುಮಭೀಮಮಧ್ವಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಪಠಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.

ನರ್ಮದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಹಸು ಶ್ರೀರಘುಪ್ರವೀರತೀರ್ಥರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ನರ್ಮದೆಯೇ ಹಾಲುಕೊಡುವವಳು. ದುರ್ದೈವದ ಗಳಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ನರ್ಮದೆಯನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಶ್ರೀರಘುಪ್ರವೀರತೀರ್ಥರ ಹೃದಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದಿತು. ವ್ಯಥೆಗೊಂಡ ಅವರು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾದರೂ ಪೂಜೆಗೆ ಏಳಲಿಲ್ಲ. ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಚಿಂತಿತರಾದರು. ಇತ್ತ ಮಠದ ಹೊರಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆಯಿತು.

ನರ್ಮದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಹುಲಿಯು ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅತ್ತಿತ್ತ ಹೊರಳಾಡಿ, ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಹೊರಚಾಚಿತು. ಜನರು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು “ಹುಲಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗಲಿ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹುಲಿಯ ಪ್ರಾಣವು ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಭಯದಿಂದ ದೂರ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸೋಜಿಗಗೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ನರ್ಮದೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀಗಳವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಕೂಡ ಅರಿವು ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಔನ್ನತ್ಯ ಹಾಗು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಆಳ ಎರಡನ್ನೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಗಳವರನ್ನು “ಹುಲಿಕೊಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು” ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂದೇ ಬದುಕುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಹುಲಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನೆಂತು ಎಣಿಸುವುದು? ಹೀಗಾಗಿ “ಈ ಹುಲಿ ಕೊಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು” ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರೂಢ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಯೌಗಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ತಪಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಂನ್ಯಾಸದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ನಿಯಮ. ನರ್ಮದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಶೋಕಿಸಿದರು, ಕೋಪದಿಂದ ಹುಲಿಯ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತ ಕೂತರು ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಘುಪ್ರವೀರರಂತಹ ತಪಸ್ವಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಮಾಡಬಾರದು. ನರ್ಮದೆಯು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೂ ಹುಲಿಯು ತಮೋಗುಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರು ರಕ್ತದಾಹಿಯಾದ ತಮೋಶಕ್ತಿಯು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇ ಅವರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆ ದುಃಖವು ಕೂಡ ರಜೋಮೂಲದಿಂದ ಬರದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಹುಲಿಯ ಮರಣವು ನಿಶ್ಚಿತವಾದದ್ದು. ರಘುಪ್ರವೀರತೀರ್ಥರ ಸಾತ್ವಿಕ ಕೋಪವೇ ಅದರ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದ್ದು ದೈವನಿಯಮವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ.

ಸತ್ತ ಹುಲಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯೂ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ಶ್ರೀಗಳವರು ಆ ಹುಲಿಯ ದೇಹವನ್ನು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಠದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಕ್ಷಮಾಶೀಲರಾಗಿರದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ?

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಜಯಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸತ್ವಕ್ಕೇ ಶಾಶ್ವತ ಜಯವು ದೊರೆವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಆಸುರೀಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಗುಣವು ಶ್ರೀರಘುಪ್ರವೀರತೀರ್ಥರಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಭಗವಂತನೇ ಇಂತಹ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಇವರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಮೂಲತಃ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶಾತ್ ಅವನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುವ ಸಂಭವವೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಯಾದಾಗ ಆ ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದು ಪಾಪದಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಅವಕಾಶವೂ ಉಂಟು. ರಘುಪ್ರವೀರರಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ಮುಂದೆ ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣದಿಂದ ಶರಣಾಗತರಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಮೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಉತ್ತಮಗತಿಯೆಡೆಗೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲರು. ಹುಲಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದು ಇದೇ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೇ ಅದು ರಘುಪ್ರವೀರತೀರ್ಥರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿತು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತು ಬೀಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲವೇ? ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳವೇ ಅದರ ಉತ್ತಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅದು? ಮಠದ ಪೂರ್ವಿಕ ಯತಿಗಳು ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ, ಅವರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನಗೂ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಆ ಹುಲಿ. ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೃಂದಾವನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದಿಗೂ ನೋಡುವ ಹುಲಿಯ ಬೊಂಬೆಯು ಆ ಹುಲಿಯದ್ದೇ ಪ್ರತಿಕೃತಿ.

ಮಹಾಮಹಿಮರಾದ ರಘುಪ್ರವೀರರ ಅತುಲವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ನರ್ಮದೆಯು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ; ತಪೋನಿಧಿಗಳ ವೃಂದಾವನಸಂಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಳಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹುಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹುಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯೇ ಆಗಿದೆ; ನರ್ಮದೆ ಹಾಗು ಹುಲಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಬಲವನ್ನಿತ್ತ ಶ್ರೀರಘುಪ್ರವೀರತೀರ್ಥರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಘುಪ್ರವೀರತೀರ್ಥರು ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನದಂದು. ಆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀರಾಯರು! ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ದ್ವಿತೀಯಾದಂದು ನಡೆಯುವ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೇ!

ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನದಂದು ಯಾರಾದರೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ರಾಯರ ದರ್ಶನವಾದ ನಂತರ ತಪ್ಪದೇ ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಘುಪ್ರವೀರತೀರ್ಥರ ದರ್ಶನವನ್ನೂ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ರಾಯರ ಸಂತಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲದು. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದರ್ಶನವೂ ನಮ್ಮ ತಮೋಗುಣದ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ. ಮರೆಯದಿರಿ.

  • ಶ್ರೀರಘುಪ್ರವೀರತೀರ್ಥರು ಹಾಗು ಶ್ರೀರಘುಭೂಷಣತೀರ್ಥರ ಫೋಟೋ ಕೃಪೆ : ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರ್ಯ.

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

ರಥಬೀದಿಯ ಮಹಾರಥ

ರಥಬೀದಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ…

ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದರ್ಶನ ಬೇಗ ಮುಗಿದು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸುತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತೀರಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೇ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾ…ಣಿ…ಯೂ…ರು ಮಠ, ಓಹೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಸೋದೆ ಮಠ? ಎಂದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮುಂದುವರೆದು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ, ಭಂಡಾರಕೇರಿ ಮಠಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮಠದ ಬ್ರಾಂಚು ಕೂಡ ಉಂಟೇನು ಎಂದು ವಿವಿಧ ಉದ್ಗಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೀರಿ ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದಮಾರು ಮಠ ಕಾಣಿಸುವುದು.

ಈ ಅದಮಾರು ಮಠದ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯಕಳೆಯಿರುವ ಮಹಾಪುರುಷರ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಆನೆಯ ದಂತದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಈ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶ್ರೀವಿಬುಧಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗು ಮಹಾಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಹೃದಯಂಗಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಕಡಿಮೆ.

ಉಡುಪಿಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಇದು. ಶ್ರೀಪಾದರ ಭವ್ಯವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ದೃಢಗೊಂಡ ಹೃದಯಶಕ್ತಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಭಯಪಡದವರೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಠದ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆ ನಡೆಯುವ ಲಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಇವರು ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೊರಗಿನ ಜನ ಇರಲಿ, ಆಗಿನ ಇನ್ನಿತರ ಯತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಗೌರವದಿಂದ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಠಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಗು ಅಕ್ರಮವೆಸಗುವಂತೆ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವಿಚಾರದಿಂದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮಠದತ್ತ ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವರು ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾವರ್ಚಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದು. ವಾಮಾಚಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳವರ ತಪೋಬಲದ ಎದುರು ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದು ಉಂಟು.

ಶ್ರೀವಿಬುಧಪ್ರಿಯತೀರ್ಥರು ಅದಮಾರು ಮಠದ 30ನೆಯ ಯತಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸುಶೀಲೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಇವರ ಸಮಕಾಲೀನರು. ಇವರು ಕೂಡ ಹುಲಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾದವರು. ಒಮ್ಮೆ ಉಡುಪಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವುದು ಬೇರೆಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾ ಚೇತನರು ಸೇರಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನಃ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನೀಚರ ಮುಖ ಕಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

ಏನದು ಇತಿಹಾಸ?

ಶ್ರೀವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥರೂ ಹಾಗು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರು ಸಮಕಾಲೀನರಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಮಾವಂತರು. ಶ್ರೀವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಉಡುಪಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಯತಿಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಸಂಮಿಲನದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ. ಈಗ ಕನಕನಕಿಂಡಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಂದಿನ ಕೃಷ್ಣಮಠದ ಕಿಟಕಿಯ ಎದುರಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಳ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮಠವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಏನೇ ಇರಲಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಯೇ. ಸ್ಥಳದಾನ ಮಾಡಿದವರ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಇಂಚು ಇಂಚಾಗಿ ಗುಳುಂ ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನೆಂದೂ ಮಾಡದೇ ಶ್ರೀವಿಜಯೀಂದ್ರಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಪರಂಪರೆಯು ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಠವು ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಕೆಲ ಕುತಂತ್ರಿಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

Sri Susheelendra Teertharu
Sri Susheelendra Teertharu

ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಶೀಲೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಉಡುಪಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಗ ಅದಮಾರು ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಬುಧಪ್ರಿಯರ ಕಾಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ, ಇರುವ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಮೃತ್ತಿಕಾವೃಂದಾವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಆದರೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ವೃಂದಾವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗುವುದಲ್ಲ. ಆಗ ವಿಬುಧಪ್ರಿಯರೇ ತಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀತುಲಸಿಯ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಇತ್ತರು. ಸರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶಿಲೆ ದೊರಕೀತೇ? ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸುಶೀಲೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಿರುಕುಳ ಬಾರದಂತೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಶ್ರೀರಾಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀವಿಬುಧಪ್ರಿಯತೀರ್ಥರು. ಅವರ ತಾಕತ್ತಿನ ಅರಿವಿದ್ದ ಯಾರೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಜಯೀಂದ್ರರಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಯರು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಇದೇ ಇಂದಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಸಂತಸಗೊಳ್ಳುವ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀರಾಯರ ಮಠ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಶ್ರೀವಿಬುಧಪ್ರಿಯರು ಹಾಗು ಶ್ರೀಸುಶೀಲೇಂದ್ರರು.

Sri Raghavendra Swamy Matha - Udupi

ಪಟ್ಟದ ಆನೆ

ಶ್ರೀವಿಬುಧಪ್ರಿಯರು ಅಪಾರವಾದ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರು. ಮಠದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಾಕಿದ ಹಸುಗಳಲ್ಲದೇ ಸ್ವಂತ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಕುದುರೆ ಹಾಗು ಆನೆಯನ್ನೂ ಸಾಕಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಮಮತೆ ಇತ್ತು. ಆನೆಗೂ ಸಹ ಇವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿತ್ತು. ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ದುಷ್ಟ ಜನರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಆನೆ. ಹಳೆಯ ಜನ ಇದನ್ನುಇಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಗಳವರ ಮಹಿಮೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀವಿಬುಧಪ್ರಿಯತೀರ್ಥರು ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರು ದೂರವಿರುವ ಘಟಿಕಾಚಲದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಹಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭವ್ಯ ಶರೀರದ  ಆನೆ ಧಾವಿಸಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ತನ್ನ ಅಶ್ರುವಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಜೋರಾಗಿ ಘೀಳಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಆ ಹಸ್ತಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಾನಂತರ ಅದರ ದಂತಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದು, ಅದರ ನೆಚ್ಚಿನ ಒಡೆಯರಾದ ಶ್ರೀವಿಬುಧಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅದಮಾರು ಮಠದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನೇ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರು ಇಂದಿಗೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು.

vibudhapriyaru1

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದಡ್ಡತನ ಹಾಗು ಮೋಸ

ಹೂವಯ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಂತ. ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಮತ್ತು ಭಾವಜಗತ್ತಿನ ವಿಹಾರಿ. ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೀತೆ ಮುಗ್ಧೆ. ಭಾವುಕಳಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೂವಯ್ಯನಂತೆ ರಸಮಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಆಕೆಗೆ ಆಗದು.  ಇಂತಿಪ್ಪ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಸೀತೆಯ ವಿವಾಹವು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆಯೇ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ  ಹೂವಯ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಮೊದಲೇ ಭಾವುಕನಾದ ಆತ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಗ್ಧೆ ಹೂವಯ್ಯನ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮನವರು. ಇವರು ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಸರಳ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಿಬಿಡವಾದ ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯವೇ ಇರುವ ಅಪರೂಪದ ಮನೆಗಳೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಬೆಳೆದು, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಕೊನೆಯನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮಗ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. “ಮದುವೆಯಾಗು ಮದುವೆಯಾಗು” ಎಂದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆತ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಆದರೂ ಮಗ ಮದುವೆಯಾದಾನು ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ.

“ನಾಗಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲ್ಯಾಣವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಹಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅನಾಹುತವಾದುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಸರಿ “ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ  ಬಂದವರು ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ?” ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಹೂವಯ್ಯ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾದಾಗಲೂ ’ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೀಂಗೆಲ್ಲಾ ಅಗ್ತಿತ್ತೇನು?” ಎಂದರಂತೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ  ’ನಂದಿ’ ಎತ್ತು ಅಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡಾಗ “ನೀನು  ಲಗ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಂಗೆಲ್ಲಾ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತೇನೋ” ಈಗಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪ, ಆ ಗೋವಿನ ಕಾಲಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ” ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದು ಗದ್ದೆಯ ಅಂಚು ಕೋಡಿಬಿದ್ದರೆ, ಅಡಕೆಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಗೂಬೆ ಕೂಗಿದರೆ, ನಾಯಿ ವಿಕಟವಾಗಿ ಬಳ್ಳಿಕ್ಕಿದರೆ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ – ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೂವಯ್ಯ ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಘೋರಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಮಗ ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವುದನ್ನೇ ಏಕಮಾತ್ರ ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ಒಡ್ದುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ!

Vidyamanyaru
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯತೀರ್ಥರು

ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಓದಿರುವ/ಓದುವ ಅವರ ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸಾರ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಹೃದಯರಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವ ಸಾಹಿತಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕೃತಿ. ಕುವೆಂಪು ಬಹಳ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬುತೂಕದ ಮಾತುಗಳು ಅವರವು. ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಚಾರವಾಗದಂತೆ ಬರೆಯುವ ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ನನಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ವಿಷಯವೊಂದರ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಸ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುವುದು ಕುವೆಂಪು ಅವರಂತಹ ರಸಾಭಿಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.  ತಾಯಿಯ ಅಂತರಂಗವೇನೋ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೂ ವಿಧಿಯ ಸಂಚು ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೂವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸೀತೆಗೆ ಮದುವೆಯೇ ಆಗದೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅವಿವಾಹಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾದಂಬರಿಯೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕುರಿತಾಗಲಿ, ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಹೊರಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯವೇ ಬೇರೆ. ಅದೂ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮಾತು ಹಾಗು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ.

ಗೊಂದಲ ಪಡಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಓದಿ.

ಈ ಶತಮಾನವು ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಗ್ಧರಾದ ಸಂತರನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯವರು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯತೀರ್ಥರು ಎರಡನೆಯವರು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀಸುಶಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಗುರುಗಳ ಸಮೀಪದ ಒಡನಾಟ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಸುಕೃತದಿಂದ ದೊರಕಿತ್ತು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಬರೆಯುವ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರ ಸಮೀಪದ ಒಡನಾಟ ನನಗೆ ದೊರಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಮುಗ್ದತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನದು ಒಂದು.

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಬಾಲ ಮೇಧಾವಿಗಳು. ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ತೋರಿದ ನಿಷ್ಠೆ ಅನನ್ಯ. ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮಂಗಳವಾದ ನಂತರ ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ ಸುಧೆಯ ಪುನರ್ಮನನ ಹಾಗು ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷವಿದ್ದ್ದದ್ದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಈ ಚಿಂತನೆ ಗಹನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು!. ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರತರಬಹುದಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸದಾಶಯವಾಗಿತ್ತು. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ೪೦ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗಲೇ ಓದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಿಂಜರಿಕೆಯೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಎ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸ್ಲೇಟು ಬಳಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಕೆಲದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರು ಬಂದರು. “ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರ ಉತ್ತರ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “ಅದರ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ಏನು?” “ನಿಮ್ಮಂತಹವರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರೆಂದು ನಾವು ಎಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.”. ಈ “ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ” ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿತು. “ಏನು ಹಾಗೆಂದರೆ” ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಗ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿದರು. “ನೀವು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಾಗಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಲಿ ಸಲ್ಲದು. ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಿ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ” ಎಂದು. ಆಗ ಎರಡನೆಯ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧವು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆ ವಾರ್ತೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದ ಪೇಪರನ್ನು ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ “ಆಧಾರವನ್ನು” ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡರು! ಈ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೇ ತಿಳಿಯದಿದ್ದ ೪೦ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆ ಮಗುವು “ಅಯ್ಯೋ! ದೇವರೆ!, ನನ್ನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಘೋರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಾದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರ ಹವ್ಯಾಸವೇ ಬೇಡ” ಎಂದು ಸ್ಲೇಟು ಮತ್ತು ಬಳಪಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು.

ಘಟನೆ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕದೇ. ಆದರೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗ್ದತೆ ಮತ್ತು ದಡ್ಡತನಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಶೀಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಲೌಕಿನ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾದ ಪಾತ್ರ ದೊರಕಿತ್ತು. ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ನೈಪುಣ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ? ಆದರೆ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಲೌಕಿಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದ್ದನ್ನು ಅವರು ನಂಬಿದರು. ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗುವ ದಡ್ಡತನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯೊಂದು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ದಡ್ಡತನವೇ ಅಲ್ಲವೆ? (ಮೂರ್ಖತನವೆನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ)

ಇಂಗ್ಲೀಷು ಓದಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಹ ಮಾಡದೆ ಓದುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರು ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಇತರರಿಗೆ ದಡ್ಡತನ ಎಂದೇ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು.  ಆದರೆ ಅದು ದಡ್ಡತನವಲ್ಲ; ಮುಗ್ಧತೆ. ಹಸುಗೂಸಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನಿಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಯೇ ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು?  ಸರಳಮನಸ್ಕರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಪಡುವ ಆನಂದ ತಾಮಸವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು?

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದೇನೂ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಮೋಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರಂತಹ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶಚಿತ್ತರಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರು?

ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯತೀರ್ಥರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕರುವಿನ ಚಿತ್ರ : ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು http://www.karunasociety.org/

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

Sri Krishna Janmashtami – Udupi

ಗುರುರಾಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಹ್ವಾನಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀವಿಶ್ವವಲ್ಲಭತೀರ್ಥರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ದೊರೆತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಏನೇನೋ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಅವರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಲದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಆಹ್ವಾನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ಮೂಡಿ ಬಂದಿತು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣ ನನ್ನ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಈ ಕೆಳಗಿನವರು.

  1. ಜಗದೊಡೆಯನೇ ಆದರೂ ಕದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ!
  2. ತಮ್ಮ ಪೂಜಾಮಗ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು
  3. ಆನಂದವೆನಿಸುವ ಭಾವವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಸುಕುಮಾರ ಕೊಡವೂರು (ಸೋದೆ ಪರ್ಯಾಯದ ಫೋಟೊಗಳು ಇವರದ್ದೇ ಕೈಚಳಕ)
  4. ಪ್ರಿಂಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಎಂಬೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವಿಟಶನ್ನಿಗೆ ಕಳೆತಂದಿತ್ತ ಉಡುಪಿಯ ಮಧುಬನ್  ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನ ಮಾಲಿಕರು.

kji-cut-final

kji-cut-final2

kji-cut-final3

kji-cut-final4

ಕೊನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ!

DSCN8635

DSCN8636

 

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts