Tag: downloads

January 11, 2016 / / Articles

ಶ್ರೀಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು (Skip reading and go to the download link) ರಾಯರನ್ನು ಯೋಗನಿದ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು…

October 31, 2015 / / My Works
June 11, 2015 / / Articles
March 11, 2015 / / Featured

ವಿಷ್ಣುಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹಲವು ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಪಯೋವ್ರತವೂ ಒಂದು. ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದ್ವಾದಶಿಯವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ…

November 20, 2014 / / My Works
November 1, 2014 / / Articles

ಭಾನುಸಿಂಹ ಮೈಸೂರಿನ ಕುಡಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಹಾಗು ಸ್ನೇಹಜೀವಿ. ರಾಯರು ಹಾಗು ವಿಜಯದಾಸರ ಮೇಲೆ ಅತೀವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.…

February 27, 2014 / / Articles
December 20, 2013 / / My Works
November 13, 2013 / / Articles
October 31, 2013 / / Articles

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಅದ್ವಿತೀಯ ವೈಣಿಕರೆನ್ನುವುದು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.  ಯಾವ ವರ್ಗದ ಸಂಗೀತಗಾರರೇ ಆಗಲಿ ರಾಯರ ಬಳಿ ಬಂದು…