Author: ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

April 12, 2013 / / Articles

ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಪಾಜಕವೆಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಕಲ ಮಾಧ್ವರಿಗೆ ಪರಮಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ. ರಘುಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ…